Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

Contact

Wil je eens een kijkje bij ons nemen?


Een vertrouwde en veilige plek waar je jouw kind met een gerust hart heen brengt
Waar ieder kind zich geborgen voelt en samen met andere kinderen de wereld kan ontdekken. Dat is waar wij voor staan!

Is dit ook iets waar jij achter staat? Neem dan eens contact met ons op