Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

GGD Inspectie

De rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang.

GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen. Regelmatig voert de GGD onaangekondigd inspecties uit.

Benieuwd naar onze rapporten? Klik dan op de knop om ze allemaal in te kunnen zien