Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

Klachtenafhandeling

Als ouder of verzorger heeft u een overeenkomst met Het Apenstaartje voor opvang van uw kind(eren). Bij de intake wordt u uitgelegd hoe Het Apenstaartje werkt, u maakt afspraken over de communicatie, krijgt uitleg over de oudercommissie en kunt het pedagogische plan inzien. Dat is een goed uitgangspunt voor de samenwerking tussen u en Het Apenstaartje bij de zorg voor uw kind.

Toch kan het een keer voorkomen dat u niet tevreden bent, zich dingen anders had
voorgesteld of dat u vindt dat er een fout gemaakt is. In de wet Klachtrecht Cliƫnten Zorginstellingen is vastgelegd hoe kinderdagverblijven daarmee om kunnen gaan. In deze informatiebrief vertellen we iets over deze wet maar ook over hoe Het Apenstaartje zelf tegen klachten aankijkt. Daar beginnen we graag mee.

Hoe te handelen?

Om de klacht in behandeling te nemen moet deze schriftelijk worden ingediend. 

Dit kan door middel van een mailtje naar [email protected]
Het Apenstaartje neemt klachten zeer serieus. Wij gaan ervan uit dat klachten adviezen zijn van betrokken ouders. Het Apenstaartje kan daarvan leren. Het klinkt misschien gek, maar we zijn dus blij met klachten. Niet met het feit dat ze voorkomen, maar wel dat u de moeite neemt ze met ons te bespreken. In de wet Klachtrecht Cliƫnten Zorginstellingen staat dat een Kinderdagverblijf minimaal twee mogelijkheden moet bieden aan ouders en verzorgers die willen klagen. Een interne klachtenprocedure en een externe klachtenprocedure. Het is niet verplicht om eerst de interne procedure te volgen voor u bij de externe klachtencommissie aan kunt kloppen. Bij de interne procedure bespreekt u de klacht met een pedagogisch medewerker of de eigenaresse van het Kindercentrum. Ook kunt u aankloppen bij de oudercommissie. Het kindercentrum is lid van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is een landelijke stichting die klachten in behandeling neemt van ouders / verzorgers die gebruik maken van de aangesloten organisatie, in dit geval Kindercentrum Het Apenstaartje. Deze externe klachtencommissie bestaat uit leden die geen betrokkenheid hebben bij Het Apenstaartje, zogezegd onafhankelijk zijn. U kunt daarin dus zelf een keuze maken.
Omdat Het Apenstaartje graag werkt aan haar kwaliteit en communicatie voor de samenwerking in het zorgen voor uw kind zo belangrijk vindt hopen we dat u in de eerste instantie met ons in gesprek gaat. We kunnen dan snel reageren en de klacht verhelpen.

Selecteer hier welke procedure je wil weten

Intern
extern
Als u niet tevreden bent kunt u zelf een afweging maken hoe daar mee om te gaan. Kleine dingen kunt u natuurlijk direct met de pedagogisch medewerker bespreken. Vindt u daar geen gehoor of vind u de klacht ernstig dan is het goed om de klacht te bespreken met de eigenaresse van Het Apenstaartje, Marga Oolders.

Als u het lastig vindt om te klagen dan kunt u de hulp van de oudercommissie inroepen. Leden van de oudercommissie kunnen u helpen de klacht bespreekbaar te maken. U kunt ook, desgewenst, gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang. Bij het Klachtenloket
Kinderopvang kan de ouder of oudercommissie proberen de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. www.klachtenloket-kinderopvang.nl De stappen die hier genoemd zijn behoren tot de interne klachtenprocedure van Het Apenstaartje. U kunt de klacht zowel mondeling alsook schriftelijk indienen. Als u de klacht bij Marga Oolders of bij de oudercommissie heeft neergelegd krijgt u altijd binnen 14 dagen een schriftelijke reactie. Uw klacht, en de reactie daarop wordt geregistreerd. Dat maakt onderdeel uit van de voorschriften waaraan Het Apenstaartje zich als kinderdagverblijf moet houden.
Het Apenstaartje is lid van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De leden van deze externe commissie zijn onafhankelijk, ze hebben geen betrokkenheid bij het kindercentrum. Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht schriftelijk, via de website, indienen bij De Geschillencommissie. Op het kindercentrum kunt u een exemplaar krijgen van het reglement en informatie van/over De Geschillencommissie. Hierin kunt u exact lezen hoe uw klacht behandeld zal worden. Wilt u uw klacht schriftelijk indienen dan kan ook hier de oudercommissie helpen, bijvoorbeeld als u het moeilijk vindt de klacht schriftelijk te verwoorden. 

De Geschillencommissie heeft voor de uitvoering van haar taken een website ingericht www.degeschillencommissie.nl. Op deze website kunt op vinden hoe u een klacht kunt indienen, vragen stellen, uitspraken inzien. De Geschillencommissie is tevens telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is 070 - 310 53 10. U kunt De Geschillencommissie bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt bij Het Apenstaartje een lijst krijgen van leden van de oudercommissie en informatie over De Geschillencommissie. Met uw mening kunt u bijdragen aan de kwaliteit van Het Apenstaartje en dus aan de zorg voor uw kind, schroom niet contact op te nemen als u een vraag of klacht heeft. U bent van harte welkom!