Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

Oudercommissie

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie is een schakel tussen de directie van de kinderopvang en de ouders van de kinderen, die de kinderopvang bezoeken. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar de kinderopvang kunnen gaan. De oudercommissie geeft niet alleen gevraagd advies, zij mogen dit ook ongevraagd doen.

Waarover denkt de oudercommissie mee?

Elke kinderopvang moet volgens de wet een oudercommissie hebben. In de wet staat waar een oudercommissie adviesrecht over heeft. Dat zijn bijvoorbeeld:
– Kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per leidster, groepsgrootte en het niveau van de leiding)
– Pedagogisch beleidsplan
– Voeding in de praktijk en algemeen beleid op gebied van voeding
– Risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid
– De openingstijden
– Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
– Klachtenregeling
– Prijswijzigingen

Benieuwd wat er de laatste keer is besproken?

Vraag hier dan direct de notulen aan van de vergadering waar jij meer van wil weten, en wij zullen je deze toesturen!
Huidige leden van de commissie

Marian Azink

Voorzitter
[email protected]
chevron-down