Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleid van kindercentrum Het Apenstaartje is voor elke locatie uitgebreid beschreven in een pedagogisch plan.

In dit plan staat het pedagogisch handelen in de praktijk beschreven, zoals de dagindeling, wenprocedure en andere locatie specifieke bijzonderheden.

Bekijk hier het beleidsplan voor
de dagopvang

Bekijk hier het beleidsplan voor
de buitenschoolse opvang