Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

Soorten opvang


Vaste opvang


Vaste opvang houdt in dat u uw kind(eren) wekelijks dezelfde dagdelen brengt. Neemt u vaste dagdelen af dan is het incidenteel ruilen van dag(deel) toegestaan. Voorwaarde is wel dat dit binnen dezelfde week valt en dat er ruimte is op de groep.

Prijsoverzicht voor vaste opvang

Als u elke week op dezelfde dag opvang nodig heeft en u brengt uw zoon of dochter de hele dag, dan kunt u kiezen voor vaste opvang. De afgesproken dag(en) zijn vast voor uw kind gereserveerd. De uurprijs voor dagopvang is €8,73 per uur. Voor buitenschoolse opvang is de prijs € 7,72 per uur. U betaalt per dagdeel en u betaalt altijd voor de afgesproken dagdelen, ook als uw kind een keer niet komt, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie.

Incidentele opvang


Mocht u in bepaalde gevallen extra opvang nodig hebben, dan bestaat de mogelijkheid om incidenteel extra opvang te reserveren. Het enige voorbehoud is dat de maximale groepsgrootte niet overschreden wordt en het aantal ingeplande pedagogisch medewerk(st)ers toereikend is.


Flexibele opvang


Werkt u flexibele dagen en/of zijn uw werktijden flexibel dan kunt u kiezen voor flexibele opvang.

Voorwaarden zijn:


De groepsgrootte mag niet overschreden worden en het aantal ingeplande pedagogisch medewerk(st)ers moet toereikend zijn.
U dient minimaal twee weken van te voren dient u aan te geven welke opvang u nodig heeft. Binnen 2 dagen laten wij u weten of wij de gevraagde opvang kunnen bieden.
U dient minimaal 4 x per maand gebruik te maken van de dagopvang of de buitenschoolse opvang.
Per opvangmoment wordt minimaal 2,75 uur berekend. U kunt uw kind uiteraard eerder halen, maar er wordt minimaal 2,75 uur in rekening gebracht. Hebt u langer opvang nodig dan wordt dit extra berekend. (afronding per kwartier) Voor de voorschoolse opvang wordt per keer 1,25 uur in rekening gebracht.
De opzegtermijn voor flexibele opvang zal gelijk worden gesteld met de opzegtermijn voor vaste opvang. De opzegtermijn bedraagt 1 maand, opzegbaar op elk gewenst moment.

Prijsoverzicht voor flexibele opvang

De uurprijs van flexibele dagopvang is € 9,43 per uur. De prijs voor flexibele voorschoolse - en buitenschoolse opvang is € 8,42 per uur.
Drinken, fruit, de broodmaaltijd en de luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Ook is uw kind mee verzekerd tijdens zijn verblijf op de opvang.

De kosten voor de dagopvang, voorschoolse- en naschoolse opvang (buitenschoolse opvang) kunt u voor een deel terug krijgen via de belastingdienst. Hoeveel u netto betaalt, is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl. Tussenschoolse opvang valt niet onder de wet Kinderopvang en daar wordt dan ook geen kinderopvangtoeslag over vergoed. Onder het submenu wet kinderopvang kunt u meer lezen over de kinderopvangtoeslag